שידור חי ממדרשת 'בית אליהו'

שידור חי של שיעורי התורה ממדרשת 'בית אליהו'

הרב בועז שלום, הרב לסרי, הרב רוזנבלום, הרב שלמה אסולין, הרב עדני, הרב עשור, הרב רבינוביץ', הרב דרשן, ועוד.

 

 

 


 

זמני השיעורים במדרשת 'בית אליהו'
[שיעורים ללא שם הרב – מפי הרב בועז שלום שליט"א. שיעורי הגמרא והזוהר אינם משודרים בשידור חי]

שעות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
כ- 40 דקות
קודם הנץ
שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ שחרית בנץ
8:00 -9:15 הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך הלכה – הרב מרצבך מכתב מאליהו שחרית שניה 7:30
9:15 – 10:30 דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי
הרב רבינוביץ
דף היומי – הרב רבינוביץ דף היומי – הרב רבינוביץ דף היומי – הרב רבינוביץ שיעור הרב אוחיון 12:30
10:30 – 11:30 הרב מיכאל לסרי הלכה הרב
ערן עשור
הרב מיכאל לסרי מכתב מאליהו משניות
נזיקין
מנחה גדולה – 13:30
11:30 – 12:20 כלי יקר
על הפרשה
שיעור בנביא ספר ירמיה ספר
תומר-דבורה
הלכה – הרב יעקב הכהן עדני פרשת שבוע הרב ברוך-רוזנבלום תהלים לילדים
11:45
12:20 – 13:15 עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין עין יעקב – הרב שלמה אסולין הרב יוספי
שעתיים קודם מנחה [בחורף – בליל שבת]
13:15 מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה מנחה גדולה הרב סמאי
שעה קודם מנחה
13:35 14:00 ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות הרב אסולין ספר המצוות
הרב אסולין
אבות ובנים
שעה קודם מנחה, בחורף במוצ"ש
14:00 15:00 גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי גמרא – הרב אסף בושארי מנחה קטנה
כשעה לפני שקיעה
קיץ – לפני מנחה, חורף – אחרי ערבית משניות
סדר נזיקין
משניות
סדר נזיקין
משניות
סדר נזיקין
משניות
סדר נזיקין
משניות
סדר נזיקין
סעודה שלישית
ברוב עם, עם ד"ת
20 דקות לפני שקיעה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה מנחה קטנה ערבית מוצ"ש
ביציאת שבת
בין מנחה לערבית שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה שיעור שו"ע הלכה ברורה מלווה מלכה
הרב שבתאי 21:00
20 אחרי השקיעה תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית תפילת ערבית
חורף
19:00 19:30
קיץ אחר ערבית
גמרא
הרב דרשן
גמרא
הרב דרשן
שיעור לנשים בשעה 20:00 גמרא
הרב דרשן
גמרא
הרב דרשן
חורף 19:30 ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה ערבית שניה

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב